Селекційна інвентаризація об’єктів постійної лісонасінної бази ДП

С Е Л Е КЦ І ЙНА І НВ Е Н ТА РИЗ АЦ І Я ОБ ’ Є К Т І В ПО С Т І ЙНО Ї Л І СОНАС І ННО Ї БА З И ДП  БУ С Ь К Е Л І СОВ Е ГО С ПОДА Р С Т ВО  ТА ШЛЯ ХИ В І ДТ ВОР Е ННЯ Г Е Н Е Т ИЧНИХ Р Е С У Р С І В О С НОВНИХ Л І СОТ В І РНИХ ПОР І Д ПРАК ТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІ Ї ДЕБРИНЮК Ю. М., ЯВОРСЬКИЙ М. В., М’ЯКУШ І. І.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzk4Mg==