ЛЕГКА АТЛЕТИКА

42 в історії спорту , який свій перший світовий рекорд установив у 19 років . У 1974 році , у 38- річному віці , він уперше став чемпі - оном Європи на своїй улюбленій дистанції (20 км ). У 40- річно - му віці В . Голубничий гідно завершив свою спортивну кар ’ єру . Міжнародний олімпійський комітет нагородив його Олімпій - ським орденом . Серед сучасних українських спортсменів скороходів слід вио - кремити Р . Дмитренка , М . Закальницького та Л . Оляновську . Ре - кордсменами України у спортивній ходьбі на дистанції 50 км є І . Главан та А . Цвілій . 2. Аналіз техніки спортивної ходьби Ходьба — основний спосіб пересування людини у просто - рі . Вона належить до циклічних локомоторних рухів . Цикліч - ність спортивної ходьби складається з чергування кроків лі - вої та правої ніг , а також погоджених із ними рухів руками . Ця особливість і відрізняє ходьбу від бігу , де чергуються опорні й польотні періоди . Подвійний крок ( крок із лівої ноги і з пра - вої ) становить один цикл руху . Кожна нога в ходьбі буває опо - рною і маховою . У спортивній ходьбі , як і в звичайній , відбувається чергу - вання одноопорної та двоопорної фаз . У момент , коли спортс - мен стопою однієї ноги відштовхується , при тому торкаючись опори передньою частиною стопи другою ногою закінчує ви - прямлення ноги в колінному суглобі попереду та ставить сто - пу із зовнішнього боку п ’ яти на опору . Аналіз техніки спортивної ходьби зручно починати з одно - опорного положення ходака в момент вертикалі , коли загаль - ний центр маси тіла ( ЗЦМТ ) перебуває на опорній нозі . У цьо - му положенні опорна нога має бути прямою . Іншу ногу ( махову ) виносить уперед у результаті повороту таза з невеликим зги - нанням у колінному суглобі і незначним підняттям стопи над опорою . Граничного нахилу нога досягає до закінчення пере - ходу зі всієї стопи на передню частину стопи . Водночас спортс - мен енергійно розгинає стопу і , коли вона , завдяки повному випрямленню , закінчує відштовхування , іншу ногу ( махову ) повністю випрямляє і ставить на опору .

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzk4Mg==