ЛЕГКА АТЛЕТИКА

22 ка був С . Слезак . Він допоміг професорові Д . Навроцькому в організації у Львові першого жіночого гуртка . Програма жіно - чих змагань складалася із 7 видів легкої атлетики . Немає докладних відомостей про проведення V ІІ , V ІІІ , ІХ ігрищ відповідно 1926, 1927, 1928 рр . Наступні , Х Запорізькі ігрища проводили у Львові і Перемишлі 7–8 вересня 1929 р . За - порізькі ігрища стали найголовнішими стартами року . До ви - ступу в них галицькі легкоатлети готувалися дуже ретельно . З огляду на зростання авторитету України та організаційні труд - нощі вирішили не проводити їх щорічно . Незважаючи на це , ідею пропаганди фізичного виховання та масового поширен - ня спорту серед українського громадянства втілювали в інших змаганнях , а саме тих , що присвячені Дню українського спор - товця , та змаганнях Українського спортового союзу — крайо - вих змаганнях із бігу навпростець . На ХІ літніх Запорізьких ігрищах планували провести жіно - чі та чоловічі змагання з легкої атлетики . Було розроблено про - граму , систему нагородження призерів , для кожного учасника виготовляли відзнаки , почесні грамоти , цінні подарунки тощо . На початку 1935 року Спортивний союз об ’ єднував 90 спор - тивних товариств і майже усі вони зголосилися на участь у XI Запорізьких ігрищах . Проте очікуване свято не відбулося . Поль - ська влада в Галичині заборонила проводити ігрища якраз на - передодні . Згодом було заборонено й діяльність Українського спортового союзу . На думку галичан , національне відроджен - ня і спорт — нероздільні . 4. Виступи українських легкоатлетів на Олімпійських іграх Здобутки українських легкоатлетів у складі збірної ко - манди СРСР . Від 1952 р . і до 1988 р . легкоатлети України постій - но входили у склад збірної олімпійської команди колишнього СРСР . Внесок легкоатлетів України був вагомим і стабільним . У 1952 р . у Гельсінкі ( Фінляндія ) відбулися Х V Олімпійські ігри , у яких узяли участь 11 українців ; серед них були В . Ци -

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzk4Mg==