ЛЕГКА АТЛЕТИКА

7 ВСТУП Легка атлетика — один із найбільш популярних та масових видів спорту . На сьогодні світова легка атлетика об ’ єднує 214 національних федерацій , на Олімпійських іграх розігрують 48 комплектів нагород . Змагання з легкої атлетики залучають ве - лику кількість учасників та глядачів . Поширеним є створення спортивних клубів легкої атлетики для пропагування здорово - го способу життя . Ходьба , біг , стрибки та метання — це природні й доступні рухи для людини , тому засоби легкої атлетики широко вико - ристовують у системі фізичного виховання . Заняття легкоат - летичними вправами мають велике оздоровче , виховне , освіт - нє та прикладне значення . Легку атлетику представлено у програмах фізичного вихо - вання учнів і молоді , планах тренування з різних видів спорту . У програмах профільних вищих навчальних заклад i в « Теорія і методика легкої атлетика » є обов ’ язковим навчальним пред - метом i пос i дає важливе місце в п i дготовц i спец i ал i ст i в . Вона містить теор i ю та практику цього виду спорту , а також методи - ку його викладання та тренування . Сучасний рівень підготовки тренерів та викладачів із легкої атлетики вимагає широкого спектра спеціальних знань , умінь та навичок для ефективної навчально - тренувальної та педаго - гічної діяльності . Підготовка майбутніх спеціалістів із легкої атлетики пови - нна полягати в оволодінні глибокими теоретико - методичними знаннями , забезпеченні достатнього рівня технічної та фізичної підготовленості та умінні кваліфіковано використовувати на - буті знання і практичні навички у своїй професійній діяльності .

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzk4Mg==