ЛЕГКА АТЛЕТИКА

145 Завдання 7. Удосконалення техніки стрибка . Засоби : 1. Спеціальні вправи . 2. Стрибки з короткого розбі - гу (6–8 бігових кроків ). 3. Стрибки із середнього (10–12 бігових кроків ) і з повного розбігів . 4. Біг у ритмі розбігу . 5. Багатоско - ки . 6. Стрибки у довжину , вистрибування на підвищення . Методичні вказівки . Під час навчання й удосконалення тех - ніки слід уважно стежити за правильністю виконання рухових завдань і вчасно виправляти помилки , які виникають . У разі ви - никнення помилок потрібно насамперед визначити , чи правиль - но засвоєна техніка , а потім виявити причини появи помилок . Причинами виникнення помилок можуть бути : нечітка уява про рухову дію ; недостатня фізична підготовленість ; неправиль - не виконання попереднього елемента ( або елементів ) техніки . Правильне закріплення попередніх елементів техніки дасть змогу звернути велику увагу на виконання більш складних ру - хів у вправі . Якщо одночасно допущено декілька помилок , по - трібно передусім усунути найбільш суттєві й грубі помилки , а потім виправити інші . Дуже часто з виправленням основної по - милки усувають й інші . 4. Правила змагань зі стрибків у довжину Сектор для стрибків у довжину . Мінімальна довжина до - ріжки для розбігу , виміряна від краю бруска для відштовхуван - ня , має становити 40 м , а якщо сприяють умови — 45 м , шири - на — 1,22 м . Доріжку для розбігу позначають білими лініями завширшки 5 см . Місце відштовхування — це брусок , занурений на рівні зони розбігу і поверхні сектора приземлення . Край , що ближче до ями для приземлення , називають лінією відштовху - вання . Одразу за нею має бути шар пластиліну для полегшен - ня роботи суддів . Перед ямою для приземлення завширшки не менше ніж 2,75–3 м , завдовжки не менше ніж 6 м і завглибшки 0,5 м уста - новлюють брусок для відштовхування прямокутної форми . Роз - міри бруска становлять : завдовжки 1,22 м , завширшки 20 см , виготовлений із дерева або іншого жорсткого матеріалу . Бру - сок має бути пофарбовано в білий колір .

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzk4Mg==