ЛЕГКА АТЛЕТИКА

248 У фіналі метальникам теж дають три спроби . За усіма шість - ма спробами визначають найліпший результат кожного учас - ника , і відповідно до результата учасники займають певні міс - ця . Якщо у двох чи більше учасників результати збігаються , то зважають на їхні попередні результати , якщо далі є збіг , то всі учасники потрапляють у фінал . 2. Аналіз техніки метання гранати Метання гранати належить до швидкісно - силових видів . Дальність польоту снаряда залежить від початкової швидкос ті , кута вильоту , висоти вильоту снаряда та опору повітря . На 90% підвищення результату залежить від збільшення початкової швидкості вильоту снаряда . Для зручності аналізу техніку метання гранати поділяють на фази : І — розбіг , у якому відбувається набір швидкості метальни - ка зі снарядом ; II — обгін снаряда , коли нижні ланки тіла обганяють верхні і снаряд ( кидкові кроки , відведення гранати ); III — фінальне зусилля , у якому метальник прискорює рух руки зі снарядом до початкової швидкості вильоту . Тримання гранати . Переважно гранату тримають першим , другим та третім пальцями . Під час такого хвату вісь гранати є ніби продовженням руки метальника . Мізинець розташова - ний під руків ’ ям гранати . Гранату тримають над плечем . Та - кий спосіб тримання гранати є досконалим , оскільки збіль - шує дов жину важеля для прикладення сили під час метання та зменшує напруженість кисті під час хвату . Розбіг . Загальна довжина розбігу в чоловіків коливається в межах 25–35 м , а в жінок — 22–30 м . Довжину розбігу поді - ляють на дві частини , які розділені контрольною позначкою . Початкова частина розбігу становить 12–20 м . Швидкість най - кращих метальників під час підходу до контрольної позначки становить до 7 м / с , а в жінок — до 5 м / с . Розбіг поділяють на дві частини : прямолінійний біг та кид - кові кроки . Перші 20 кроків розбігу виконують із рівномірним

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzk4Mg==