ЛЕГКА АТЛЕТИКА

267 ти точність попадання на контрольну позначку лівою ногою у разі парної кількості кроків , правою ногою — за непарної кіль - кості кроків . Слідкувати за відведенням списа та ритмом кро - ків після попадання на контрольну позначку . Спочатку вправу виконують без кидка , а потім із легким кидком . Під час виконання 2- ї вправи дуже важливо , повільно збіль - шуючи довжину початкової частини розбігу і його швидкість , досягти прискореного набігу , точного попадання лівою ногою на контрольну позначку та єдиного переходу на кидкові кроки . Закінчуючи кидок , намагатися погасити швидкість переходу з лівої ноги на праву . Після постійних повторів цих вправ уста - новлюють оптимальну довжину початкової частини розбігу , а потім уточнюють і заключна частину розбігу . 4. Правила змагань із метання списа Сектор для метання списа . На всіх міжнародних змаган - нях використовувані снаряди мають відповідати вимогам Сві - тової легкої атлетики і мати чинний сертифікат . Вага списа у жінок становить 600 г , а у чоловіків — 800 г , довжина списа у жінок — 230–240 см , у чоловіків — 260–270 см , мінімальна дов жина доріжки для розбігу —30 м , сектор для метання —29° ( див . рис . 33). У метанні списа площу сектора приземлення роз - мічають білими лініями завширшки 50 мм так , щоб внутріш - ні краї ліній , якщо їх продовжити , проходили б через край - ні точки обмежувальної дуги , і обидві лінії перетиналися б у центрі сектора розбігу . Спис тримають за обмотку . Його метають через плече або верхню частину руки ( однією рукою з - за голови ), що ви - конує метання . Спис не можна кидати . Нетрадиційні способи метання списа заборонено . Суддя має показати спортсменові , що все готово до виконання спроби , і з цієї миті починаєть - ся відлік часу , дозволеного для її виконання (1 хв ). За рівності результатів необхідно враховувати другий ліпший результат , показаний під час змагань , потім , якщо це необхідно , третій ліпший і так далі .

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzk4Mg==