ЛЕГКА АТЛЕТИКА

273 2. Розвиток основних якостей у підготовці багатоборців Багатоборець має володіти швидкістю спринтера , спритніс - тю стрибуна , вибуховою силою метальника , бути витривалим і стійким , як марафонець . Систему визначення результатів зма - гань у легкоатлетичному багатоборстві побудовано на підсумо - вуванні очок , які набрав спортсмен у всіх видах , що входять у багатоборство . Основним завданням багатоборця є отриман - ня якомога більшої кількості очок у кожному з видів , що ма - ють свою специфіку за ступенем і характером прояву кінема - тики та динаміки рухів , їхньої різної складності . Для виконання такого завдання багатоборцям потрібно мати оптимально ви - сокий рівень розвитку тих чи інших фізичних якостей і вміти з максимальною ефективністю реалізовувати ці якості в кон - кретних видах десятиборства . Швидкість . Швидкість рухової реакції відіграє важливу роль у спринтерському бігу , причому значення цієї форми швидко - сті збільшується зі зменшенням довжини дистанції . У процесі тренування швидкість реакції змінюється незначно , усього на 0,10–0,20 с . З підвищенням цього показника результат у бага - тоборстві може поліпшити на 40–60 очок . Для розвитку швид - кості реакції зазвичай застосовують біг із високого і низького старту за командою , різні швидкісні вправи ( розвиток швид - кості позитивно впливає на швидкість реакції ). Істотний вплив на прояв максимальної швидкості у всіх ви - дах багатоборства , крім бігу на середні дистанції , має швид - кість рухів у комплексі з вибуховою силою і технікою виконання вправ . Діапазон зміни максимальної швидкості в процесі тре - нування є досить великим , тому в результаті збільшення швид - кості у спортсмена відбувається значне зростання результатів у бігу , стрибках і метанні . Основними засобами для розвитку швидкості рухів і мак - симальної швидкості є види багатоборства , а також спеціаль - ні вправи , які виконують із граничними і близько - граничними швидкостями : біг на місці з максимальною частотою , рухи ру - ками із максимальною швидкістю , старти , прискорення , біг із ходу , біг із гандикапом , біг і розбіг для стрибків у довжину по

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzk4Mg==