ЛЕГКА АТЛЕТИКА

91 4. Правила змагань з естафетного бігу 1. У вс i х випадках проведення естафетного б i гу учасники ма - ють нести естафетну паличку в руц i й у разі зм i ни етап i в пе - редати її з рук у руки ( котити чи перекидати заборонено ). Під час передавання естафети заборонена будь - яка допомо - га одного учасника команди i ншому . Учасники , як i б i жать на останньому етап i, мають перетнути л i н i ю ф i н i шу з еста - фетною паличкою . 2. Команду , яка не зак i нчила дистанц i ї через в i дсутн i сть у н i й учасника на одному з етап i в , дискваліфіковують . 3. Б i гун , який передав естафету , має покинути дор i жку так , щоб не заважати учасникам i нших команд . 4. Кожен учасник естафетної команди може бігти тільки один етап . Перестановку на етапах дозволено . 5. Кожна зона передавання має становити 30 м . Зони позна - чають спеціальними лініями з вусиками . Під час кожного передавання естафетної палички , що виконують на до - ріжках , уповноважений суддя має проконтролювати , щоб спортсмени були правильно розставлені у своїх зонах пе - редавання . 6. Контрольні відмітки . Якщо вся естафета або її перший етап проводять по окремих доріжках , спортсмен може зробити одну контрольну відмітку на своїй доріжці , використовую - чи самоклеювальну стрічку розміром не більше ніж 5×40 см , яку не можна буде переплутати за кольором з іншими по - стійними розмітками . Ніякої іншої контрольної відмітки не можна використовувати . 7. Естафетна паличка є цілісною , гладкою , порожнистою дерев ’ яною або металевою трубкою вагою не менше ніж 50 г . Довжина палички 28–30 см , пофарбована в такий ко - лір , щоб її легко можна було побачити на змаганнях . 8. Якщо спортсмен під час передавання втратив естафетну па - личку і вона є поза межами доріжки , він може зійти з до - ріжки , щоб підняти її . Після того спортсмен має поверну - тися на те місце , де було загублено паличку , і продовжити біг . Піднімати паличку дозволено лише спортсменові , який її передає .

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzk4Mg==