ЛЕГКА АТЛЕТИКА

104 У жінок кількість кроків між бар ’ єрами коливається від 15 до 17 бігових кроків . Дуже складно зберегти в бігу між бар ’ єрами однакову кількість кроків , зокрема , це можливо тільки за біль - шої кількості кроків . Зазвичай спортсмени починають біг із 13 ( чоловіки ) і 15 ( жінки ) кроків на перших відрізках , а потім , за - лежно від виникнення втоми , переходять на ритм 14–15 і 17 кроків відповідно . Для такої зміни ритму кроків спортсмени мають уміти долати бар ’ єри з правої та лівої ноги . Фінішний від - різок ( останні 40 м дистанції ) долають із повною концентра цією зусиль , із прискоренням , близьким до спринтерського бігу . Інтегральним показником оцінюванням ефективності техніки бар ’ єрного бігу є різниця часу подолання бар ’ єрної і глад - кої дистанцій . Це характерно для бігу з бар ’ єрами , де на резуль - тат переважно впливають швидкісні здібності і прояви швид - кісної витривалості . Долання бар ’ єрів по прямій і по повороту , пробігання останньої чверті дистанції на тлі великої втоми — це ті чинники , що відрізняють біг на 400 м з бар ’ єрами від інших бігових видів легкої атлетики . 3. Методика навчання техніки бігу на 100 і 110 м з бар ’ єрами Найбільш раціональним та ефективним для навчання по - чатківців техніки бар ’ єрного бігу є цілісний метод . Розчлено - ваний метод використовують для оволодіння певними части - нами техніки та виправлення помилок . Необхідною умовою такого навчання є полегшені умови виконання вправ , а саме правильно підібрана висота бар ’ єрів та відстань між ними , наявність легких бар ’ єрів . Завдання 1. Скласти уявлення про техніку бар ’ єрного бігу на 100 і 110 м з / б . Засоби : 1. Надання загальної характеристики бар ’ єрного бігу . 2. Ознайомлення з головними особливостями вправи . Показ кі - нограм , плакатів , фото , малюнків . 3. Показ бар ’ єрного бігу за - галом . 4. Виконання спроб бігу з перешкодами через навчаль - ні бар ’ єри .

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzk4Mg==