ЛЕГКА АТЛЕТИКА

124 бисті можливості спортсмена , так і потенціал і вірогідна так - тична схема бігу суперників . Досягнення високого спортивного результату в стипль - чезі передусім пов ’ язано з рівнем розвитку спеціальної витривалос - ті та збільшенням можливостей киснево - транспортної функції організму й утилізації кисню скелетними м ’ язами . Під час по - будови тренувального процесу на різних етапах підготовки слід зважати на те , що розвиток спеціальної витривалості більшою мірою залежить від підвищення здатності організму спортсме - на до утилізації кисню . 3. Методика навчання техніки бігу на 3 000 м з перешкодами Процес навчання техніки бігу в цьому виді легкої атлетики відбувається успішно тоді , коли спортсмени добре підготовле - ні фізично і досить успішно опанували техніку гладкого бігу та подолання перешкод . Водночас важливу роль відводять ко - ординаційним здібностям . Оскільки вид належить переважно до прояву витривалості , то важливого значення у тренуваль - ному процесі набуває вміння стабільно виконувати і опанову - вати комплекси різних вправ під час втоми , що зростає . Осно - вним критерієм ефективної техніки в стипль - чезі є різниця за часом подолання дистанції в гладкому бігу і з перешкодами . Зазвичай , для того щоб спортсмен міг правильно долати пере - шкоди , необхідно виконати великий обсяг підготовчих вправ . Також потрібно велику увагу приділяти техніці виконання всіх елементів вправ . Завдання 1. Скласти уявлення про техніку подолання перешкод . Під час ознайомлення спортсменів із технікою бігу з пере - шкодами , крім показу зразкової техніки подолання перешкод , їм потрібно розповісти про дистанцію бігу , бар ’ єри , яму з во - дою , продемонструвати раціональні способи переходу через бар ’ єри й стрибка через яму з водою . Рекомендують викорис - товувати відеоаналіз техніки й тактики учасників бігу з пере -

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzk4Mg==