ЛЕГКА АТЛЕТИКА

140 ленням стрибун махову ногу подає вперед і приземляється на дві ноги разом . 3. Методика навчання техніки стрибка у довжину Умовний розподіл цілісного процесу навчання на етапи дає змогу більш чітко визначити завдання й застосувати най - більш ефективні засоби й методи навчання . Найбільш широ - ко на початкових етапах вивчення техніки використовують цілісний та розчленований методи навчання , що сприяють оволодінню руховими завданнями ( використання різних під - відних вправ , полегшених снарядів , звукових сигналів , зоро - вих орієнтирів тощо ). Потрібно також звертати увагу на індивідуальні особливос - ті спортсменів під час виконання вправ , ураховувати їхній фі - зичний розвиток і задатки . Завдання 1. Скласти уявлення про техніку стрибка у довжину . Засоби : 1. Пояснення суті й особливостей техніки стрибка у довжину . 2. Роз ’ яснення правил і організації змагань зі стриб - ків у довжину . 3. Демонстрування техніки стрибка ( показ ви - конання , аналіз кінограм , кінокільцівок , схем , фотографій ). Методичні вказівки . Зосередити увагу на основних фазах стрибка , використавши для цього наочні посібники . Завдання 2. Навчити техніки відштовхування й вильоту в кроці . Засоби : 1. Із вихідного положення поштовхова нога є по - переду махової на 30–40 см на всій стопі , руки вздовж тулу - ба , підняти зігнуту махову ногу вперед - угору й одночасно ви - прямити поштовхову ногу . 2. Стрибок у довжину з 2- х кроків розбігу . 3. Те саме з відштовхуванням угору . 4. Те саме із 4- х кроків розбігу . Методичні вказівки . Під час виконання вправ тулуб тримати вертикально . Під кінець руху маховою ногою поштовхова має бути повністю випрямленою . У момент відштовхування одно - йменну руку трохи відвести в бік з піднятим ліктем . Під час

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzk4Mg==