ЛЕГКА АТЛЕТИКА

156 « Стрибок ». Спортсмен виконує відштовхування маховою ногою . Кут відштовхування приблизно такий , як і під час ско - ку , але у стрибку зусилля спрямовані більше угору - уперед , та становить 60–63º, а кут вильоту дорівнює 18–22º. Поштовхову ногу і руки стрибун активно виносить уперед - угору , тулуб по - дає уперед і стрибун набуває положення в кроці . Потім спортс - мен обидві ноги підносить коліном угору . Стрибун нахиляє тулуб уперед , руки відводить униз - у сторони - уперед . Стрибун набуває положення групування , як у стрибках у довжину . У польоті стрибун набуває положення « кроку » і виконує стри - бок у довжину способом « зігнувши ноги », « прогнувшись » або « ножиці ». Руки він піднімає уперед - угору , а перед приземлен - ням опускає униз - назад і , як тільки ноги торкнуться піску в ямі , швидко піднімає їх уперед . Під час приземлення спортсмен зги - нає коліна , руки виносить через сторони уперед і разом з нахи - лом тулуба уперед забезпечує рівновагу , сідає з падінням у бік . Після приземлення рухи такі самі , як і під час стрибка у довжину . 3. Методика навчання техніки потрійного стрибка Навчання техніки потрійного стрибка тісно пов ’ язано з ово - лодінням технікою спринтерського бігу та стрибка у довжину . Для досягнення високих результатів в оволодінні ефективною технікою виконання потрійного стрибка потрібно постійно роз - вивати вибухову силу , швидкість , гнучкість , удосконалювати координацію рухів , досягаючи високої узгодженості рухів під час виконання усіх елементів потрійного стрибка . Велику ува - гу слід приділяти спеціальним стрибковим вправам . В основі навчання техніки потрійного стрибка лежить метод розчленовано - конструктивної вправи . Комбінування цілісної і розчленованої вправи з одночасним застосуванням спеціальних та підготовчих вправ для оволодіння основами техніки стрибка . Завдання 1. Скласти правильне уявлення про техніку потрійного стрибка . Засоби : 1. Пояснення суті й особливості техніки потрійно - го стрибка . 2. Роз ’ яснення правил і організації змагань із по -

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzk4Mg==