ЛЕГКА АТЛЕТИКА

157 трійного стрибка . 3. Демонстрування техніки стрибка ( зраз - ковий показ виконання , розбір кінограм , кінокільцівок , схем , фотографій ). Методичні вказівки . Для демонстрування техніки стрибок можна виконувати з короткого , середнього і повного розбігу та зосереджувати увагу початківців на відштовхуванні і про - суванні вперед . Завдання 2. Навчити основних елементів техніки потрійного стрибка з місця й короткого розбігу . Засоби : 1. Потрійний стрибок із місця . 2. Потрійний стри - бок із короткого розбігу . 3. Стрибки з однієї ноги на другу в кроці . 4. Скоки на одній нозі . 5. Різні поєднання стрибків у кроці і скоків . Методичні вказівки . Надто не згинати ноги в колінах під час приземлення . Ставити ногу активно ближче до проєкції ЗЦМТ із наступним швидким і повним випрямленням її . Вправи можна виконувати з місця і з невеликого розбігу , на розміченому від - різку , через різні предмети ( набивні м ’ ячі і т . д .). Завдання 3. Навчити правильного переходу від розбігу до відштовхуван - ня і техніки виконання « скоку ». Засоби : 1. Скоки на поштовховій нозі з просуванням уперед . 2. Стрибок у довжину з місця , із відштовхуванням поштовхо - вою ногою і приземленням на неї . 3. Скік із 2–4 бігових кро - ків із приземленням на поштовхову ногу . 4. Скік із 2–4 біго - вих кроків із приземленням на поштовхову ногу із наступним пробіганням уперед . 5. Виконання скоку із 6–8 бігових кроків . Методичні вказівки . Для виконання стрибка роблять познач - ки на відстані 2–3 м одна від одної ( залежно від підготовле - ності учнів і віку ). Якщо відстань між позначками недостат - ня або , навпаки , завелика , це призводить до неправильного ставлення ноги , перешкоджає правильному поєднанню маху з відштовхуванням , порушує ритм стрибка . Спочатку вправу виконують із короткого розбігу , поступово збільшуючи як роз - біг , так і відстань між позначками . Довжину кожного з трьох стрибків ( скоку , кроку і стрибка ) треба визначати індивідуально . Для зміцнення м ’ язів і зв ’ язок ніг , удосконалення координації

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzk4Mg==