ЛЕГКА АТЛЕТИКА

172 рівня поштовхової . Над планкою стрибун , прогинаючись , під - німає таз , виводячи ЗЦМТ за межі свого тіла . Коли руки закида - ють назад у момент переходу через планку , прогинання більше відбувається в грудному відділі хребта , а коли руки знаходяться вздовж тіла — в кульшових суглобах . Голову потрібно тримати підборіддям на себе . Як тільки таз проходить планку , необхід - но виконати поворот голови , зігнути ноги в кульшових сугло - бах та випрямити в колінних . Приземлення відбувається на м ’ які мати на спину з подаль - шим перекидом через голову . Для пом ’ якшення приземлення деякі спортсмени спочатку торкаються матів рукою , зменшую - чи швидкість падіння , або двома руками . Необхідно слідкувати , щоб стрибун після проходження ЗЦМТ над планкою , не опускав таз донизу , згинаючись в кульшових суглобах . Цей рух призво - дить до опускання ніг униз на планку , яку можна легко збити . 3. Методика навчання техніки стрибка у висоту способом « переступання » Завдання 1. Скласти правильне уявлення про техніку стрибка у висоту способом « переступання ». Необхідно акцентувати увагу на найбільш важливих фазах вправи , звернути увагу на розташування частин тіла стрибуна . Під час виконання перших стрибків планка має бути встанов - лена на висоті , яку спортсмен може легко подолати . Слід вико - нати по декілька стрибків із різних сторін розбігу . Засоби : 1. Розповідь про техніку стрибка та основні прави - ла змагань . 2. Показ техніки стрибка . 3. Демонстрація техніки стрибка на малюнках , плакатах , відеоматеріалах . 4. Виконан - ня стрибків без планки , а потім із планкою на доступній висоті . Завдання 2. Навчити техніки відштовхування у стрибку способом « пе - реступання ». Виконуючи підвідні вправи під час навчання відштовхуван - ня , необхідно слідкувати за тим , щоб постановка поштовхової

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzk4Mg==