ЛЕГКА АТЛЕТИКА

251 чи передумови для підвищення швидкості під час переходу до кидка . Інші метальники повертають таз праворуч , у цьому разі створюються кращі умови для обгону снаряда , водночас важ - ко зберегти швидкість . Починаючи 6- й крок , метальник енергійно розгинає праву ногу ще до того , як ліва приземляється на ґрунт . Ліву ногу ме - тальник ставить швидким рухом на п ’ яту з миттєвим перехо - дом на всю стопу . Її вигідно ставити на 25–50 см лівіше від лі - нії розбігу , що полегшує розгинання правої ноги з одночасним енергійним поворотом таза ліворуч . Важливо , щоб метальник у початковому положенні перед кидком залишався на передній частині стопи ледь зігнутої правої ноги . Водночас зберігаєть - ся положення плечового пояса праворуч і нахил тіла назад . У чоловіків кут нахилу тіла становить 60–65°, а у жінок — 60–66°. Рука зі снарядом зігнута в ліктьовому суглобі (135–140°), а кисть , яка тримає гранату , розташована вище від плечового суг - лоба долонею угору , ліва рука випрямлена вперед . Метальник , закінчивши поворот правої руки назовні , бере снаряд « на себе ». Фінальне зусилля . До постановки лівої ноги метальник пра - ву енергійно розгинає , проштовхуючи таз угору - уперед і одно - часно повертаючи його ліворуч . Права стопа повертається все - редину на 90°. Метальник виходить грудьми вперед , лікоть руки , що метає , виведений уперед - угору . Тіло приймає положення « натягнутого лука ». Кут між передпліччям і гранатою — до 35°. Далі метальник робить стрімкий рух грудьми вперед , рука зі снарядом зі збільшуваною швидкістю виконує ривок , який за - кінчується хлестким рухом передпліччя та кисті . У фінальному зусиллі швидкість руху певних ланок тіла зрос - тає до максимальної . Метальник , щоб не перейти лінію і збе - регти рівновагу після закінчення кидка , сповільнює швидкість руху завдяки кроку правою ногою вперед . 3. Методика навчання техніки метання гранати Вивчаючи техніку метання гранати , необхідно використо - вувати спеціальні розвивальні та підготовчі вправи . Особливу увагу приділяють спеціальним вправам із допоміжними сна -

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzk4Mg==