ЛЕГКА АТЛЕТИКА

33 Класичним видом серед чоловіків є десятиборство , а серед жінок — семиборство . У закритих приміщеннях чоловіки впро - довж двох днів змагаються з семиборства , а жінки змагаються з п ’ ятиборства , яке відбувається за один день . Десятиборство охоплює змагання з десяти видів легкої атлетики , які проводять два дні ( по п ’ ять видів за один день ). Першого дня спортсмени змагаються у бігу на 100 м , стриб - ках у довжину , штовханні ядра , стрибках у висоту та завершу - ють змагальний день бігом на 400 м . Другий змагальний день розпочинають і з бігу на 110 м з бар ’ єрами ( з / б ), далі метають диск , стрибають із жердиною , метають спис та завершують бі - гом на 1500 м . Семиборство містить змагання із семи видів легкої атлети - ки , які відбуються за два дні . Перший день змагань жінки роз - починають із бігу на 100 м з бар ’ єрами , далі стрибають у висо - ту , штовхають ядро , а завершують змагальний день бігом на 200 м . Другий змагальний день жінки розпочинають стрибками в довжину , далі метають спис , заключним є біг на 800 м . 2. Вплив легкоатлетичних вправ на організм людини Різноманітність фізичних вправ , точність регулювання на - вантажень , простота обладнання місць занять роблять легку ат - летику масовим видом спорту , доступним для людей будь - якого віку . Легку атлетику широко представлено у програмах фізич - ного виховання учнів і молоді , планах тренування з різних видів спорту , на заняттях фізкультурою осіб середнього і стар - шого віку . Секції легкої атлетики є на провідних місцях у ко - лективах фізичної культури , у вищих навчальних закладах різ - ного рівня акредитації . Орім навчального , легка атлетика має також виховне зна - чення , бо правильна організація й методика проведення за - нять сприяє формуванню особистості людини , розвиткові її мо - ральних якостей , розумових здібностей та естетичного смаку . Загальновідомо , що фізичні вправи сприяють зміцненню здоров ’ я в цілому , допомагають стежити за вагою і знімають нер вове напруження . Людина , яка тренується , починає почува -

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzk4Mg==