ЛЕГКА АТЛЕТИКА

87 3. Методика навчання техніки естафетного бігу Для навчання техніки слід дотримуватися послідовності виконання завдань , яка є традиційною методикою . Завдання 1. Сформувати правильне уявлення про техніку естафетного бігу . Засоби : 1. Пояснення суті й особливостей техніки естафет - ного бігу . 2. Роз ’ яснення правил і організації змагань з естафет - ного бігу . 3. Демонстрація передавання і приймання палички на максимальній швид кості у тридцятиметровій зоні . 4. Ана - ліз техніки естафетного бігу 4×100 м ( кінограми , кінокільців - ки , схеми , фотографії ). Завдання 2. Навчити передавати і приймати естафетну палич ку на прямій і на повороті . Засоби : 1. Демонстрування і пояснення передавання естафет - ної палички знизу і зверху . 2. Передавання і приймання палич - ки , стоячи на місці з попередніми рухами руками . 3. Те саме , але після підготовчих рухів зігнутими в ліктях ( як під час бігу ) ру - ками . 4. Передавання і приймання палички під час ходьби . 5. Те саме під час повільного бігу . 6. Так само під час швидкого бігу у 30- метровій зоні . 7. Передавання палички правою рукою , а при - ймання лівою у 30- метровій зоні наприкінці повороту з вихо - дом на пряму . 8. Те саме на початку повороту ( вхід у поворот ). Методичні вказівки . У кожній вправі спочатку слід переда - вати паличку правою рукою , а брати лівою , потім навпаки . Для виконання першої і другої вправ студенти шикуються у дві ше - ренги з інтервалом 1,5 м між ними . Студенти другої шеренги тримають у руках естафетні палички : у лівій руці виступом впра - во , у правій — виступом вліво . Під час виступу вправо ліве плече має бути проти правого плеча студента з першої шеренги , яко - му потрібно передати паличку . Передавання відбувається за ко - мандою спортсменів із другої шеренги . Третю , четверту і п ’ яту вправи виконують у парах на окремих доріжках . Потрібно сте - жити , щоб спортсмени відводили руку назад ( не вбік ) і не зги - нали її в лікті , а ті , що передають паличку , робили це випрям -

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzk4Mg==